Kostnader

Exempel på de avgifter och taxor som gäller i Alvesta kommun finner du här. Priserna är exempel och kan vara både högre och lägre i samband med just ditt bygglov och din anmälan.

Tänk också på att om du väljer att inte fullfölja din anmälan, bygglovsansökan eller beställning så har kommunen ändå rätt att ta ut en avgift för det nedlagda arbetet.