Så gör du din kontrollplan

Det är byggherren/sökande som är ansvarig för att det finns en kontrollplan. I de fall det krävs en kontrollansvarig ska den personen hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Utöver byggherre, fastighetsbeteckning, organisationslista och åtgärd ska kontrollplanen innehålla kontrollpunkter för de kritiska momenten inom projektets produktionsskede. Utgå från din riskbedömning.

I kontrollplanen ska du svara på frågorna:

  • Vilket kritiskt moment ska kontrolleras?
  • Hur kommer kontrollen att utföras?
  • Vilket dokument kommer kontrollen jämföras mot?
  • På vilket sätt redovisas resultatet?
  • Vem som ska utföra kontrollerna?

 

Här finns en guide för riskbedömning och kontrollplan

 

 

Boverket har tagit fram en checklista som hjälper dig att skapa din egen kontrollplan. Utgå från checklistan och gör din kontrollplan som ett separat dokument.

 

Här finns Boverkets checklista för att ta fram en kontrollplan 

 

 

Efter att projektet är färdigt lämnar du som sökande den ifyllda kontrollplanen tillsammans med eventuell dokumentation och intyg till kommunen. Därefter kan du få ett slutbesked.