Gamla byggnadsritningar

Om du ska bygga om ett gammalt hus kan du ha nytta av gamla byggnadsritningar. Dessa ritningar räknas som offentliga handlingar och finns ofta sparade i kommunens arkiv. Kontakta oss på 0472-150 00 och uppge din fastighetsbeteckning, till exempel, Alvesta 7:49, om du vill ha en kopia på en ritning.