Handläggning

Nu har ni skickat in alla papper till oss och kommunen tar vid. Nedan kan ni följa vår process.

 

Härligt, om ni fått ett positivt slutbesked så är det nu det roliga börjar!

*Dessa steg kan ske på olika sätt beroende på vilken typ av åtgärd som man söker bygglov för. Vid anmälningspliktiga ärenden lämnas startbesked direkt och sedan slutbesked.