Installation eller ändring av eldstad

Om du vill installera en eldstad eller göra ändringar på en befintlig, behöver du göra en anmälan. Tänk på att du måste få startbesked innan du påbörjar installation eller ändring av eldstad.

Du behöver göra en anmälan om du vill

 • installera någon form av eldstad eller skorsten
 • göra en större förändring av befintlig eldstad eller skorsten/rökkanal, till exempel genom att installera eller byta bras kassett.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan 

 • Anmälningsblankett som fylls i. Den hittar du här
 • Planritning som visar var i byggnaden eldstaden skall placeras. Läs hur den ska se ut  här.
 • Fasadritning visar var skorstenen placeras
 • Prestandadeklaration tillverkarens specifikation av eldstaden och/eller rökkanalen

 

Skicka sedan handlingarna till:

Bygg & Miljö, Centralplan 1

Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta

  eller digitalt till mailadresserna till höger. 

5. Bra jobbat! Nu har du skickat in allt som behövs och vi tar vid. 


Vanliga frågor:

 Behöver jag bygglov för att installera eldstad/rökkanal?

Du behöver inte bygglov för att installera en eldstad. Däremot kräver det en anmälan.

Den enda gången du behöver bygglov är om du ska bygga en ny skorsten eller rökkanal med stor påverkan på byggnadens karaktär. Till exempel om du vill lägga en rökkanal utanpå fasaden eller skorstenen är väldigt stor eller hög i förhållande till byggnaden.

Vad kostar en anmälan för installation av eldstad?

Ca 1200 kr

Hur lång tid tar det att få startbesked?

1–4 veckor

Behöver jag en fasadritning om jag ska använda en befintlig skorsten/rökkanal?

Nej.

Behöver jag göra en anmälan om jag byter ut en befintlig eldstad?

Ja.

Det enda undantaget är om du byter ut den mot en likvärdig avseende typ, effekt och storlek. Då behöver du ingen anmälan.

Hur vet jag om min nyinköpta kamin uppfyller kraven?

När du köper en nyproducerad kamin ska den vara CE-märkt och därmed åtföljas av en prestandadeklaration.

Vad är en prestandadeklaration?

I prestandadeklarationen finns information om produktens egenskaper som Boverkets byggregler ställer krav på, det vill säga koloxidutsläpp och verkningsgrad. Det är tillverkaren som tar fram prestandadeklarationen.

Jag har köpt en begagnad eldstad och har ingen prestandadeklaration till den. Kan jag använda den ändå?

De kaminer som installeras ska vara CE-märkta och kraven om utsläpp och verkningsgrad ska uppfyllas för:

 • Braskaminer
 • pelletseldade kaminer
 • kökspannor
 • insatser

Om eldstaden inte uppfyller kraven så är det bara tillåtet att installera den om eldstaden är anpassad till byggnadens ålder och karaktär. Detta måste bedömas i det enskilda fallet. Kontakta oss om du vill veta vad som gäller för just din eldstad.

 

När gäller inte kraven?

Kraven på utsläpp och verkningsgrad gäller inte för till exempel:

 • köksspisar (vedspisar främst avsedda för matlagning)
 • öppna spisar
 • bastuaggregat
 • kakelugnar eller
 • sättugnar

Dessa får man alltså installera utan att de uppfyller kraven och man behöver därmed inte ha med en prestandadeklaration i ansökan.

Tänk på att samtliga eldstäder fortfarande kräver en anmälan.

Innan du får börja använda din eldstad krävs ett slutbesked. För att få ett slutbesked behövs ett besiktningsintyg från skorstensfejarmästare samt en ifylld kontrollplan.

 

Kontakta oss gärna en gång för mycket än en gång för lite. Se våra uppgifter till höger under Kontakt.