Installation av eldstad

Vid installation eller väsentlig ändring av till exempel en kamin, eldstad, kassett i befintlig öppen spis eller rökkanal ska du göra en anmälan till Bygg och Miljö.

Din anmälan ska innehålla

 • Ifylld anmälningsblankett
 • Planritning i skala 1:100 som tydligt visar eldstadens placering.
 • Fasadritning (om ny skorsten ska installeras). 
 • Kontrollplan där du anger namn på den skorstensfejarmästare som kontrollerar installationen.
 • Prestandadeklaration för eldstaden som redovisar utsläpp av kolmonoxid (CO) och verkningsgrad.
 • Situationsplan om det finns fler byggnader på tomten. 

Upplysning

 • Innan installation sker av eldstaden/rökkanalen måste du få ett beviljat startbesked från oss.
 • Innan du får börja använda din eldstad/rökkanal måste den besiktigas av skorstensfejarmästare. Du måste också få ett skriftligt slutbesked från oss. För att få ett slutbesked behöver vi få in ett godkänt besiktningsintyg från skorstensfejarmästaren samt en ifylld kontrollplan.

Läs mer här https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/anmalan/

 

Vanliga frågor:

Behöver jag bygglov för att installera eldstad/rökkanal?

Du behöver inte bygglov för att installera en eldstad. Däremot kräver det en anmälan.

Den enda gången du behöver bygglov är om du ska bygga en ny skorsten eller rökkanal med stor påverkan på byggnadens karaktär. Till exempel om du vill lägga en rökkanal utanpå fasaden eller skorstenen är väldigt stor eller hög i förhållande till byggnaden.

 

Vad kostar en anmälan för installation av eldstad?

Ca 1500 kr

 

Hur lång tid tar det att få startbesked?

1–4 veckor

 

Behöver jag en fasadritning om jag ska använda en befintlig skorsten/rökkanal?

Nej.

 

Behöver jag göra en anmälan om jag byter ut en befintlig eldstad?

Ja.

Undantag är om du byter ut en befintlig eldstad till en likvärdig avseende typ, effekt, storlek samt anslutning till rökkanal. Då behöver du ingen anmälan.

 

Hur vet jag om min nyinköpta kamin uppfyller kraven?

När du köper en nyproducerad kamin ska den vara CE-märkt och därmed åtföljas av en prestandadeklaration som intygar detta.

 

Vad är en prestandadeklaration?

I prestandadeklarationen finns information om produktens egenskaper som Boverkets byggregler ställer krav på, det vill säga koloxidutsläpp och verkningsgrad. Det är tillverkaren som tar fram prestandadeklarationen.

 

Jag har köpt en begagnad eldstad och har ingen prestandadeklaration till den. Kan jag använda den ändå?

De kaminer som installeras ska vara CE-märkta och kraven om utsläpp och verkningsgrad ska uppfyllas för:

 • Braskaminer
 • pelletseldade kaminer
 • kökspannor
 • insatser

Om eldstaden inte uppfyller kraven så är det bara tillåtet att installera den om eldstaden är anpassad till byggnadens ålder och karaktär. Detta måste bedömas i det enskilda fallet. Kontakta oss om du vill veta vad som gäller för just din eldstad.

 

När gäller inte kraven?

Kraven på utsläpp och verkningsgrad gäller inte för till exempel:

 • köksspisar (vedspisar främst avsedda för matlagning)
 • öppna spisar
 • bastuaggregat
 • kakelugnar eller
 • sättugnar

Dessa får man alltså installera utan att de uppfyller kraven och man behöver därmed inte ha med en prestandadeklaration i ansökan.

Tänk på att samtliga eldstäder fortfarande kräver en anmälan.