Nybyggnation

Ska ni bygga nytt? Följ då vår guide steg för steg för en komplett anmälan. Lycka till!

1. Fyll i er ansökan om bygglov genom att klicka här

2. Gör en situationsplan (tomtkarta) i skala 1:400 eller 1:500. Gör en av nedanstående varianter:

  • Nybyggnadskarta: används vid nybyggnation av huvudbyggnader och större tillbyggnader
  • Förenklad nybyggnadskarta: används vid mindre tillbyggnad och komplementbyggnader (exempelvis garage)
  • Utdrag ur kartbas: används för tillbyggnader och komplementbyggnader utanför planlagt område.
  • Se ett exempel här

För att beställa karta ring: 0472 - 150 00. 
(Det kan ta upp till två veckor att få kartan så tänk på att beställa denna i tid)

3. Gör en planritning i skala 1:100 på ett A3 eller A4 format.
Läs detaljerat om hur den ska se ut här. Se ett exempel här.

4. Gör fasadritningar i skala 1:100
Läs detaljerat om hur den ska se ut här. Se exempel här.

5.  Om krav på fördröjning och rening av dagvatten finns i gällande köpekontrakt eller detaljplan för din fastighet ska en markplaneringsritning för dag- och dränvattenhantering lämnas in i samband med bygglovsansökan. Frågor om dagvatten besvaras av kommunens VA-avdelning. Mer information om dagvatten hittar du här.

6. Anmäl en en kontrollansvarig om detta är nödvändigt. Kontakta oss om du är osäker.
Läs mer om vad en kontrollansvarig innebär här.

7. Skicka sedan handlingarna till:

Bygg & Miljö, Centralplan 1

Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta

eller digitalt till mailadresserna till höger. 

8. Bra jobbat! Nu har du skickat in allt som behövs och vi tar vid. Vår process kan du följa genom att klicka här.


 

Kontaktuppgifter finns till höger. Kontakta oss gärna en gång för mycket.