Bygga till

Om du vill bygga till en befintlig byggnad krävs det bygglov för detta beroende på var du bor, det vill säga om din fastighet ligger inom eller utom detaljplanerat område.

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov för att göra en tillbyggnad, men det finns undantag då det i stället krävs en anmälan.

Utom detaljplanerat område finns det vissa undantag då det inte krävs bygglov för att göra en tillbyggnad.

Läs mer här: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/tillbyggnad/