Brygga

Det krävs oftast inget bygglov om du vill anlägga en mindre brygga, som mest 15 kvadratmeter stor och 10 meter ut i vattnet. Detta gäller oavsett om gångdäcket är fast eller om det är ett flytande gångdäck. En brygga kräver däremot oftast strandskyddsdispens, det kan även krävas tillstånd för vattenverksamhet från Länsstyrelsen.

Vill du anlägga en större brygga än ovan angivet krävs bygglov, oftast strandskyddsdispens och det kan även krävas tillstånd för vattenverksamhet från Länsstyrelsen.

 

Handlingar som behövs för din ansökan

  • Ifylld blankett: ansökan om lov
  • Situationsplan
  • Typritning

Ansökan gör du genom blanketten som du hittar på vår sida för blanketter och e-tjänster.

Läs mer här: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-anlaggningar/hamnar-for-fritidsbatar/