Bygglov och anmälan

När du ansöker om bygglov finns det några saker du behöver tänka på. Information om dessa samt andra saker som kan vara intressant för dig i samband med ditt bygge finner du via länkarna nedan. 

Under Bygga om, till eller nytt? finner du de vanligaste byggnationerna och vilka handlingar du behöver.

Nedan följer en lista på vad som krävs för att en bygglovsansökan ska kunna handläggas. I vissa fall kan det krävas ytterligare handlingar som i så fall kan efterfrågas av handläggaren som komplettering.

  • Ansökan 
  • Situationsplan 1:400 eller 1:500
  • Planritning 1:100
  • Fasadritningar 1:100
  • Markplaneringsritning för dag- och dränvattenhantering (gäller fastigheter där krav på fördröjning och rening finns i köpekontrakt eller detaljplan).
  • Anmälan av kontrollansvarig om det behövs (se Söka lov och göra anmälan)