Bygga på landsbygden

Bygga på landsbygden

Här får du råd om hur du kan anpassa den nya byggnaden till det omgivande landskapet och bebyggelsen.

Informationen vänder sig till dig som har hus eller gård på landsbygden och funderar på att bygga nytt, exempelvis stall, ladugård, garage, vedbod eller annan ekonomibyggnad.

Ett rådgivningsblad med råd om nya ekonomibyggnader på landsbygden har producerats av länets kommuner, Kronobergs läns hembygdsförbund, LRF sydost, Länsstyrelsen i Kronoberg och Smålands Museum.