Bygg giftfritt i trädgården

Träskyddsbehandlat virke innehåller ofta giftiga metaller som arsenik, krom och koppar. Välj mindre farliga alternativ i så stor utsträckning som möjligt när du ska bygga nytt i din trädgård. Då skyddar du både dig själv och miljön.

Obehandlat virke kan räcka

Många gånger går det bra att använda obehandlat virke som sedan målas eller oljas in. Det kan till exempel vara panel till plank och trädgårdsskjul eller konstruktioner med lägre krav på hållbarhet som till exempel sandlådan eller den tillfälliga drivbänken.

Det finns alternativ

Fråga efter alternativ till traditionellt impregnerat virke när du handlar. Det finns virke som tryckimpregnerats med linolja. Kärnvirke, lärkträ och ek har en naturligt längre hållbarhet än vissa andra träslag. Värmebehandling av trä är en metod som ibland används för att öka hållbarheten.

Använd inte kreosotbehandlat virke

Trä som behandlats med kreosot får inte användas på lekplatser eller i leksaker och inte heller i parker, trädgårdar och anläggningar för friluftsliv där det finns risk för att det ofta kommer i kontakt med huden. Det får heller inte användas till behållare för odling.

Arsenik endast för yrkesanvändare

Arsenikbehandlat trä får endast säljas för viss yrkesmässig och industriell användning.

Impregnerat virke är farligt avfall

Virke som är impregnerat med arsenik, krom, koppar eller kreosot är farligt avfall. De giftiga ämnena förstörs inte vid vanlig förbränning utan måste tas om hand i speciella förbränningsanläggningar.

Säljarna är skyldiga att informera

Den som säljer träskyddsbehandlat virke är skyldig att lämna skriftlig information om bland annat följande:

  • verksamma beståndsdelar i träskyddsmedlet
  • begränsningar i användning
  • hur virket lämpligen bearbetas
  • hälsorisker och skyddsåtgärder
  • hur avfall från virket ska tas omhand

Läs mer i Kemikalieinspektionens faktablad som finns att hämta här till höger som pdf-dokument.