Vem kan söka bidrag till bostadsanpassning?

Det är endast du som har en funktionsnedsättning som kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Om den som ansöker om bostadsanpassningsbidrag är ett minderårigt barn, behövs båda vårdnadshavares underskrifter på ansökan, även om ni inte bor tillsammans.