Krävs medgivande från fastighetsägaren?

Fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen måste alltid skriftligt godkänna att anpassningen får utföras i din bostad.

Samtliga som står på hyreskontraktet (nyttjanderättshavare) ska lämna sitt medgivande att anpassningen får utföras.