Krävs medgivande från fastighetsägaren?

Samtliga fastighetsägare måste alltid skriftligt godkänna att anpassningen får utföras i din bostad. För bostadsrätt ska bostadsrättsföreningen godkänna anpassningen.

Samtliga som står på hyreskontraktet (nyttjanderättshavare) ska lämna sitt medgivande att anpassningen får utföras.

Fastighetsägarens medgivande äganderätt

Fastighetsägarens medgivande hyresrätt/bostadsrätt