Information och hjälp med ansökan.

Behöver du information och hjälp med ansökan gällande bostadsanpassningsbidrag, kan du kontakta Alvesta kommun, SBF Bygg & Miljö eller kontakta din arbetsterapeut eller sjukgymnast så kan ni tillsammans gå igenom vilka svårigheter du har i din bostad, så att ett intyg kan skrivas till en ansökan.

Du skickar sedan ansökan till Alvesta kommun, SBF Bygg & Miljö som beslutar om bidrag.

 Du ska skicka med intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.