Hur går handläggningsprocessen till?

När du ansöker om bidrag för bostadsanpassning går ditt ärende igenom följande steg.

  1. Du som sökande skickar in ansökningsblankett och intyg.
  2. Fastighetsägaren lämnar sitt skriftliga medgivande.
  3. Handläggaren prövar ansökan. Hembesök och offerter tas in vid behov.
  4. Beslut.
  5. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det.
  6. Om du är nöjd med beslutet beställer du åtgärden av en entreprenör.
  7. Utbetalning av bidraget sker efter att anpassningen är godkänd och fakturakopia är insänd till Alvesta kommun, Bygg & Miljö.