Finns det begränsningar i bidraget?

När du byter bostad ska du välja bostad med omsorg. Bidrag lämnas inte till åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

Du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden.

Du kan inte få bidrag för inköp eller anpassning av lösa inventarier.

Du kan inte få bidrag för anpassning av fritidshus.