Bostadsanpassning

Lagen om bidrag till bostadsanpassning syftar till att ge människor med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Man kan söka bidrag till en skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden.

Till mer information och ansökningsblankett.