Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och ge möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Du kan få bidrag för en skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för att anpassa fasta funktioner i bostaden och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas sådana som du normalt inte tar med dig vid en flytt.

Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att kunna:

  • Förflytta sig inom bostaden (exempelvis tröskelborttagning)
  • Sköta sin hygien (exempelvis borttagning av badkar)
  • Komma in i och ut ur bostaden (exempelvis dörrautomatik, ramp)

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan lösas på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Så här ansöker du

Ansökningsblanketter kan du få från Alvesta kommun, SBF Bygg & Miljö eller hämta här nedan. Du ska skicka med intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinskt sakkunnig, som styrker din funktionsnedsättning och de problem det medför i bostaden.

Om du behöver hjälp med ansökan och intyg, kontakta Alvesta kommun, SBF Bygg & Miljö.

Komplett ansökan innehåller:

  • Ansökningsblankett
  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig
  • Fastighetsägarens skriftliga medgivande
  • Skriftligt medgivande från övriga som står på hyres/bostadskontraktet
  • Offert och eventuella ritningar på anpassning

Vid behov kan Alvesta kommun, SBF Bygg & Miljö hjälpa till med att ge åtgärdsförslag och hämta in offert. Skriftligt medgivande från fastighetsägaren kan inhämtas med fullmakt.

Ansökan skickas till:

Alvesta kommun

SBF Bygg & Miljö

Centralplan 1

342 80 Alvesta

 

Broschyr

Läs broschyren om bostadsanpassning

Blanketter

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Ansökan om återställningsbidrag

 

Mer information från externa parter

Boverket; handbok om bostadsanpassningsbidrag > LÄNK<

Lagen om bostadsanpassningsbidrag >LÄNK<

 

Bostadsanpassningsbidrag – Frågor och svar

Information och hjälp med ansökan

Vem kan söka bidrag till bostadsanpassning?

Krävs medgivande från fastighetsägaren?

Finns det begränsningar i bidraget?

Hur går handläggningsprocessen till? 

Information om återställningsbidrag 

När kan jag få mitt beslut? 

Kontakta oss

E-post: bygg.miljo@alvesta.se

Tel: 0472-150 00 vx

Postadress:

SBF Bygg och miljö

Centralplan 1

342 80 Alvesta