Bygga

Bygga

När du tänker bygga nytt, bygga till eller riva behövs nästan alltid bygglov. För att förändringarna ska kunna ske på ett säkert och långsiktigt hållbart sätt finns regler och lagar som måste följas.

Kommunen ansvarar för att planera och säkerställa att dessa lagar följs och att såväl enskilda som allmänna intressen tas tillvara. Det sker bland annat genom arbete med detaljplanering och hantering av bygglov.

När du ska bygga är det många saker att tänka på. En del av dessa är förenade med avgifter. Det kan bland annat handla om bygglovsavgift, nybyggnadskarta, utsättning, anslutningsavgift och kostnad för fastighetsbildning. Avgifterna ändrar sig över tid och är olika för olika ytor med mera. Hör därför av dig till kommunen för att få aktuell information.

 

Kontakta kommunen - En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Alvesta kommuns kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ring oss på nummer: 0472-150 00. Öppet 8-16 (lunchstängt 12-13)