Allt du behöver veta inför införandet av färgsortering

Snart kan du slänga förpackningarna hemma. Under hösten 2023 inför vi fastighetsnära sortering i Alvesta kommun. Det innebär att du kommer kunna sortera och slänga även förpackningar och tidningar hemma. Det kommer ske med färgsortering.

Precis som vi har röda och gröna påsar för restavfall och matavfall, ska vi ha påsar i olika färger för olika förpackningar. Alla påsar ska slängas i det vanliga sopkärlet som du redan har hemma.

Alla återvinningsstationer och återvinningscentraler kommer att finnas kvar. Så om du vill kan du även fortsätta sortera där som vanligt.   

När införs den utökade färgsorteringen? 

  • Vecka 39 börjar vi dela ut påsarna. Påsarna delas sedan ut under de kommande veckorna. Så snart du fått påsarna kan du börja sortera hemma.
  • Alla som är berörda av förändringen kommer att få ett brev hem med mer information ett par veckor innan införandet.

Hur går det till?

Inför att du ska börja sortera kommer du som bor i villa eller radhus att få de nya påsar levererade hem till dig vid ordinarie sophämtning. Påsarna du får då är beräknade att räcka i 6 månader. När det gäller de röda och gröna påsarna kommer de fortsätta distribueras som vanligt, det vill säga du knyter en påse av den färg du önskar på ditt kärl.

Principen för sorteringen känner du till sedan tidigare:

  1. Sortera avfallet i de olika påsarna.
  2. När påsen är full, knyt en ordentlig dubbelknut.
  3. Släng påsen i ditt gröna sopkärl.

De flesta flerfamiljshusen har redan miljörum eller miljöstationer, så för dig som bor i lägenhet med miljörum blir det ingen förändring. Du kommer fortsätta att sortera precis som vanligt. Om det skulle innebära någon förändring för dig kommer din hyresvärd att informera om detta.

Olika färger för olika sorters avfall

Med färgsortering sorterar du hushållsavfall, förpackningar, tidningar och matavfall i olikfärgade påsar.

Grön för matavfall

Illustration grön soppåse

Röd för restavfall

Illustration röd soppåse

Lila för plastförpackningar

Illustration lila soppåse

Beige för pappersförpackningar

Illustration beige soppåse

Grå för metallförpackningar

Illustration grå soppåse

Blå för returpapper

Illustration blå soopåse

Ljus turkos för ofärgat glas

Illustration ljus turkos soppåse

Mörk turkos för färgat glas

Illustration mörk turkos soppåse

Varför inför vi färgsortering?

Genom att införa färgsortering blir det enkelt för dig att sortera direkt hemma. När det är enkelt att sortera minskar också mängden förpackningar som hamnar i restavfallet. Det bidrar i sin tur med att mer kan återvinnas och att vi kan nå de nationella och globala miljömålen.

Från och med 2027 är det dessutom ett lagkrav att alla kommuner ska tillhandahålla fastighetsnära insamling av avfall i villor och flerfamiljshus.

Frågor och svar

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren. Hittar du inte svaret på det du söker eller vill du lämna en synpunkt? Kontakta oss via vår E-tjänst- Frågor, felanmälan och synpunkter.   

Illustration en pratbubbla med ett frågetecken och en med rader i   

Varför införs färgsortering?

Att färgsortera är ett beslut som våra politiker tagit. Några anledningar till att man valt denna metod är:

  • Det blir enklare för våra invånare – du sorterar direkt hemma och behöver inte frakta allt till en återvinningsstation. Detta innebär färre bilresor och mindre utsläpp.
  • Erfarenhet visar att när det är lätt att sortera, återvinns mer.
  • Vi kan använda samma sopbilar och samma kärl som tidigare, vilket är kostnadseffektivt. Det är också ett flexibelt system där vi kan bygga ut för sortering av ytterligare typer av avfall i framtiden.

Måste jag färgsortera?

Ja, alla hushåll måste sortera sitt avfall enligt Alvesta Kommuns avfallsföreskrifter och Miljöbalkens avfallsförordning. Om du vill färgsortera hemma eller åka med dina förpackningar till en återvinningsstation väljer du själv. Att färgsortera hemma är en service som förenklar för dig eftersom du inte behöver ta allt ditt avfall till en återvinningsstation.

Jag vill inte ha några påsar. Kan jag anmäla det någonstans?

Vi delar ut påsar till alla hushåll som idag har ett eget sopkärl. Det går inte att anmäla att man inte vill ha. Däremot får du gärna lämma tillbaks påsar som du inte vill ha på någon av våra återvinningscentraler om du har möjlighet.

Gäller detta även mig som bor i lägenhet?

Alla har ansvar för att sopsortera, men det kan fungera olika beroende på var du bor. Det är fastighetsägaren som beslutar hur sorteringslösningen ska ut. Du kommer att få mer information av din hyresvärd vad som gäller för ditt hus. Allbohus kommer att behålla sina miljöhus och där kommer du fortsätta sortera precis som vanligt.

Jag bor i bostadsrätt - Vad gäller för mig? 

Bostadsrättsföreningar och de som äger flerbostadshus måste se till att de boende kan lämna sina sopor ifrån sig nära sin bostad.

Om er förening idag har miljörum, där ni sorterar, restavfall, matavfall förpackningar och tidningar, i olika kärl ska du fortsätta som vanligt. Det vill säga, det som slängs i miljörummet ska inte läggas i färgade påsar. 

Om ni inte har ett miljörum ska ni forstätta precis tidigare. Det är upp till din bostadsförening att besluta hur sorteringslösningens ka se ut. Information har gått ut till alla föreningar. Så länge du inte får annan information ska du alltså forstätta sortera som vanligt.

Jag driver ett företag – vad gäller för mig?

Alla företag och verksamheter som har personal på plats och/eller där det vistas människor ska ha ett abonnemang för hämtning av kommunalt avfall. Kommunalt avfall är det som tidigare kallades för hushållsavfall och det är endast ARAB som hämtar detta. Vilken lösning man väljer för annat avfall är upp till varje företag.

Vad är färgsorteringspåsarna gjorda av för material?

De gröna påsarna för matavfall består av biologiskt nedbrytbar och komposterbar polyester, vegetabiliska oljor och stärkelse. Matavfallet skickas till en biogasanläggning där det omvandlas till värdefulla resurser i form av biogas och biogödsel. Övriga påsar är gjorda avåtervunnen plast som levt många tidigare liv som olika produkter. Vi tillför alltså ingen ny plast. Det pågår arbete med att få fram andra alternativa material. Så snart det finns påsar som håller den kvalitet som krävs är vi redo att byta ut plasten.

Kommer det att bli dyrare?

Vi strävar alltid efter att hålla taxorna så låga som möjligt. Men med ökad inflation och höga bränslepriser kan en mindre höjning vara aktuell, vilket är oundvikligt oavsett sorteringslösning.

Behåller jag mina kärl?

Ja, de allra flesta kommer att behålla sina kärl. Möjligheten att byta till ett större kärl kommer att finnas. Erfarenheter från andra kommuner som infört färgsortering visar att det endast är sju procent av tunnorna som bytts ut mot större.

Vad kommer jag kunna jag sortera hemma?

Det kommer att finnas påsar för: Matavfall, restavfall, plast, papp, metall, tidningar, ofärgat glas och färgat glas.

Vad händer med avfallet sen?

Alla färgade påsar läggs tillsammans i din gröna tunna. ARAB:s sopbilar tömmer tunnorna och påsarna körs till avfallsanläggningen Bredemad i Ljungby. Där sorteras de automatiskt efter färg. Röda påsar går till förbränning och gröna till biogasanläggningar. Resterande skickas för återvinning.