Sortering av matavfall

I Alvesta kommun sorterar vi vårt matavfall. Vid årsskiftet 2017-2018 införde vi de gröna påsarna som är till för matavfall och de röda som är för restavfall. Det är en liten insats som krävs i vardagen, men det har stor betydelse för miljön.

ARAB har ett optiskt avfallssorteringssystem, detta innebär att du slänger de gröna och röda påsarna i samma sopkärl. Det är däremot viktigt att du lägger rätt sak i rätt påse. Sopbilen kommer precis som vanligt.

Matavfallet sorterar du i den gröna påsen. Redan hemma i ditt kök startar processen där avfall kommer till användning på nytt. Här kan du se vad som ska läggas i vilken påse.

Varför gör vi det här?

I hela Sverige finns målet att avfallet behöver minska och användas mer som resurs. Detta är vårt sätt att bidra till det målet.

Vad händer med matavfallet?

De gröna påsarna sorteras ut och innehållet rötas och förvandlas till användbar biogas. Din äppelskrutt kan därför användas som drivmedel.

Vill du veta mer?

Arab har tagit fram en broschyr som mer beskriver hur systemet med två påsar - ett kärl fungerar.