Avfallsplan 2021-2025

Mellan den 1 oktober och den 31 december 2020 kan du tycka till om förslag till ny avfallsplan för Alvesta kommun.

Avfallsplan

Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på kommunens webbplats (denna sida), samt på alla kommunala bibliotek.

Eventuella synpunkter ska inlämnas, helst skriftligen, senast 31 december 2020 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsbyggnad@alvesta.se. Märk skrivelsen "Avfallsplan för Alvesta kommun".