Taxa för tömning av slambrunn och sluten tank

Gäller tillsvidare. Samtliga priser är per brunn/tank och moms ingår med 25 %.

  Volym Tömning Behandling Totalt
Årstömning av slambrunn 0-3 kbm 816 kr 344 kr 1160 kr
Extratömning av slambrunn 0-3 kbm 1153 kr 344 kr 1497 kr
 Årstömning av slambrunn  3-6 kbm  1461 kr  661 kr  2122 kr
         
 Sluten tank Max 3 kbm 1077 kr 179 kr 1256 kr
 Sluten tank 3 - 6 kbm  1241 kr 179 kr  1420 kr
 Sluten tank  7 - 9 kbm 1343 kr 179 kr  1522 kr