Taxa för tömning av slambrunn och sluten tank

Gäller tillsvidare. Samtliga priser är per brunn/tank och moms ingår med 25 %.

Taxor för slamtömning 2022
Gäller från 1 januari 2022, tillsvidare.

Alla priser inkl. moms.
Slamsugning                          Volym       Tömning        Behandling       Totalt
Årstömning av slambrunn. 0-3 kbm.    910,50 kr.      383,00 kr.     1293,50 kr.
Extra tömning av slambrunn. 0-3 kbm. 1285,90 kr.   383,40 kr.     1669,30 kr.
Årstömning av slambrunn 3-6 kbm.    1629,40 kr.      766,75 kr.     2396,15 kr.
Tömning av sluten tank max 3 kbm.    1201,40 kr.     199,60 kr.     1401,00 kr.
Tömning av sluten tank 3-6 kbm.        1381,75 kr.      199,60 kr.     1581,35 kr.
Tömning av sluten tank 6-9 kbm.        1496,90 kr.      199,60 kr.     1696,50 kr.