Taxa för tömning av slambrunn och sluten tank

Gäller tillsvidare. Samtliga priser är per brunn/tank och moms ingår med 25 %.

Taxor för slamtömning 2023
Gäller från 1 januari 2023, tillsvidare.

Alla priser inkl. moms.
Slamsugning                          Volym       Tömning        Behandling       Totalt
Årstömning av slambrunn. 0-3 kbm.    965,00 kr.      406,00 kr.     1371,00 kr.
Extra tömning av slambrunn. 0-3 kbm. 1363,00 kr.   406,00 kr.     1769,00 kr.
Årstömning av slambrunn 3-6 kbm.    1727,10 kr.      812,80 kr.     2539,90 kr.
Tömning av sluten tank max 3 kbm.    1273,50 kr.     211,60 kr.     1485,10 kr.
Tömning av sluten tank 3-6 kbm.        1464,70 kr.      211,60 kr.     1676,30 kr.
Tömning av sluten tank 6-9 kbm.        1586,70 kr.      211,60 kr.     1798,30 kr.