Taxa för tömning av slambrunn och sluten tank

Gäller från och med 1 januari 2017. Samtliga priser är per brunn/tank och moms ingår med 25 %.

  Volym Tömning Behandling Totalt
Årstömning av slambrunn 0-3 kbm 741 kr 312 kr 1053 kr
Extratömning av slambrunn 0-3 kbm 1047 kr 312 kr 1359 kr
 Årstömning av slambrunn  3-6 kbm  1326 kr  600 kr  1875 kr
         
 Sluten tank Max 3 kbm 997,50 kr 162,50 kr 1140 kr
 Sluten tank 3 - 6 kbm  1124,50 kr 162,50 kr  1287 kr
 Sluten tank  7 - 9 kbm 1218 kr 162,50 kr  1381 kr