Taxa för tömning av slambrunn och sluten tank

Gäller tillsvidare. Samtliga priser är per brunn/tank och moms ingår med 25 %.

  Volym Tömning Behandling Totalt
Årstömning av slambrunn 0-3 kbm 875,50 kr 368,30 kr 1 243,80 kr
Extratömning av slambrunn 0-3 kbm 1 236,40 kr 368,70 kr 1 605,10 kr
 Årstömning av slambrunn  3-6 kbm  1 566,70 kr  737,20 kr 2 303,90 kr
         
 Sluten tank Max 3 kbm 1 155,10 kr 191,90 kr 1 347 kr
 Sluten tank 3 - 6 kbm  1 328,60 kr 191,90 kr 1 520,50 kr
 Sluten tank  7 - 9 kbm 1 439,30 kr 191,90 kr 1 631,20 kr