Taxa för tömning av slambrunn och sluten tank

Gäller tillsvidare. Samtliga priser är per brunn/tank och moms ingår med 25 %.

  Volym Tömning Behandling Totalt
Årstömning av slambrunn 0-3 kbm 863 kr 364 kr 1227 kr
Extratömning av slambrunn 0-3 kbm 1219 kr 364 kr 1583 kr
 Årstömning av slambrunn  3-6 kbm  1544 kr  699 kr 2243 kr
         
 Sluten tank Max 3 kbm 1139 kr 189 kr 1328 kr
 Sluten tank 3 - 6 kbm  1310 kr 189 kr 1499 kr
 Sluten tank  7 - 9 kbm 1419 kr 189 kr 1608 kr