Frågor och svar om färgsortering

Varför införs färgsortering?

Att färgsortera är ett beslut som våra politiker tagit. Några anledningar till att man valt denna metod är:

  • Det blir enklare för våra invånare – du sorterar direkt hemma och behöver inte frakta allt till en återvinningsstation. Detta innebär färre bilresor och mindre utsläpp.
  • Erfarenhet visar att när det är lätt att sortera, återvinns mer.
  • Vi kan använda samma sopbilar och samma kärl som tidigare, vilket är kostnadseffektivt. Det är också ett flexibelt system där vi kan bygga ut för sortering av ytterligare typer av avfall i framtiden.

Måste jag färgsortera?

Ja, alla hushåll måste sortera sitt avfall enligt Alvesta Kommuns avfallsföreskrifter och Miljöbalkens avfallsförordning. Om du vill färgsortera hemma eller åka med dina förpackningar till en återvinningsstation väljer du själv. Att färgsortera hemma är en service som förenklar för dig eftersom du inte behöver ta allt ditt avfall till en återvinningsstation.

Jag vill inte ha några påsar, kan jag anmäla det någonstans?

Vi delar ut påsar till alla hushåll som idag har ett eget sopkärl. Det går inte att anmäla att man inte vill ha. Däremot får du gärna lämma tillbaks påsar som du inte vill ha på någon av våra återvinningscentraler om du har möjlighet.

Gäller detta även mig som bor i lägenhet?

Alla har ansvar för att sopsortera, men det kan fungera olika beroende på var du bor. Det är fastighetsägaren som beslutar hur sorteringslösningen ska ut. Du kommer att få mer information av din hyresvärd vad som gäller för ditt hus. Allbohus kommer att behålla sina miljöhus och där kommer du fortsätta sortera precis som vanligt.

Jag bor i bostadsrätt - Vad gäller för mig? 

Bostadsrättsföreningar och de som äger flerbostadshus måste se till att de boende kan lämna sina sopor ifrån sig nära sin bostad.

Om er förening idag har miljörum, där ni sorterar, restavfall, matavfall förpackningar och tidningar, i olika kärl ska du fortsätta som vanligt. Det vill säga, det som slängs i miljörummet ska inte läggas i färgade påsar. 

Om ni inte har ett miljörum ska ni forstätta precis tidigare. Det är upp till din bostadsförening att besluta hur sorteringslösningens ka se ut. Information har gått ut till alla föreningar. Så länge du inte får annan information ska du alltså forstätta sortera som vanligt.

Jag driver ett företag – vad gäller för mig?

Alla företag och verksamheter som har personal på plats och/eller där det vistas människor ska ha ett abonnemang för hämtning av kommunalt avfall. Kommunalt avfall är det som tidigare kallades för hushållsavfall och det är endast ARAB som hämtar detta. Vilken lösning man väljer för annat avfall är upp till varje företag.

Vad är färgsorteringspåsarna gjorda av för material?

De gröna påsarna för matavfall består av biologiskt nedbrytbar och komposterbar polyester, vegetabiliska oljor och stärkelse. Matavfallet skickas till en biogasanläggning där det omvandlas till värdefulla resurser i form av biogas och biogödsel. Övriga påsar är gjorda av återvunnen plast som levt många tidigare liv som olika produkter. Vi tillför alltså ingen ny plast. Det pågår arbete med att få fram andra alternativa material. Så snart det finns påsar som håller den kvalitet som krävs är vi redo att byta ut plasten.

Kommer det att bli dyrare?

Vi strävar alltid efter att hålla taxorna så låga som möjligt. Men med ökad inflation och höga bränslepriser kan en mindre höjning vara aktuell, vilket är oundvikligt oavsett sorteringslösning.

Behåller jag mina kärl?

Ja, de allra flesta kommer att behålla sina kärl. Möjligheten att byta till ett större kärl kommer att finnas. Erfarenheter från andra kommuner som infört färgsortering visar att det endast är sju procent av tunnorna som bytts ut mot större.

Vad kommer jag kunna jag sortera hemma?

Det kommer att finnas påsar för: Matavfall, restavfall, plast, papp, metall, tidningar, ofärgat glas och färgat glas.

Vad händer med avfallet sen?

Alla färgade påsar läggs tillsammans i din gröna tunna. ARAB:s sopbilar tömmer tunnorna och påsarna körs till avfallsanläggningen Bredemad i Ljungby. Där sorteras de automatiskt efter färg. Röda påsar går till förbränning och gröna till biogasanläggningar. Resterande skickas för återvinning.

Vart kan jag hämta nya avfallspåsar när mina har tagit slut?

När dina avfallspåsar har tagit slut så kan du enkelt genom vår E-tjänst beställa hem flera påsar när dom börjar ta slut hemma i hushållet. Du fyller då i antal rullar/färg. Efter att beställningen har kommit in till oss får du räkna med 7 arbetsdagar innan dom har kommit hem till dig. Alternativ att du ringer till vårt kontaktcenter som hjälper dig med beställningen. 0472-150 00

Beställa avfallspåsar av Alvesta renhållning - Alvesta kommun