Färgsortering

Alvesta kommun använder så kallad optisk sortering. Idag finns röda påsar för restavfall och gröna för matavfall. Hösten 2023 införs fler färger på soppåsarna. Detta innebär att du kommer kunna slänga förpackningar och tidningar direkt i de färgade påsarna hemma.

Alla påsarna läggs sedan i din gröna tunna som hämtas av ARAB som vanligt. De nya påsarna innebär att det blir enklare för dig att sortera hemma och att det blir färre resor till återvinningsstationen.
Du kommer att få mer information när det närmar sig, men här försöker vi svara på några vanliga frågor.

Frågor och svar

Varför införs färgsortering?

Att färgsortera är ett beslut som våra politiker tagit. Några anledningar till att man valt denna metod är:

  • Det blir enklare för våra invånare – du sorterar direkt hemma och behöver inte frakta allt till en återvinningsstation. Detta innebär färre bilresor och mindre utsläpp.
  • Erfarenhet visar att när det är lätt att sortera, återvinns mer.
  • Vi kan använda samma sopbilar och samma kärl som tidigare, vilket är kostnadseffektivt. Det är också ett flexibelt system där vi kan bygga ut för sortering av ytterligare typer av avfall i framtiden.

Måste jag färgsortera?

Ja, alla hushåll måste sortera sitt avfall enligt Alvesta Kommuns avfallsföreskrifter och Miljöbalkens avfallsförordning. Om du vill färgsortera hemma eller åka med dina förpackningar till en återvinningsstation väljer du själv. Att färgsortera hemma är en service som förenklar för dig eftersom du inte behöver ta allt ditt avfall till en återvinningsstation.

Gäller detta även mig som bor i lägenhet?

Alla har ansvar för att sopsortera, men det kan fungera olika beroende på var du bor. Det är fastighetsägaren som beslutar hur sorteringslösningen ska ut. Du kommer att få mer information av din hyresvärd vad som gäller för ditt hus. Allbohus kommer att behålla sina miljöhus och där kommer du fortsätta sortera precis som vanligt.

Jag driver ett företag – vad gäller för mig?

Alla företag och verksamheter som har personal på plats och/eller där det vistas människor ska ha ett abonnemang för hämtning av kommunalt avfall. Kommunalt avfall är det som tidigare kallades för hushållsavfall och det är endast ARAB som hämtar detta. Vilken lösning man väljer för annat avfall är upp till varje företag.

Vad är färgsorteringspåsarna gjorda av för material?

Vår ambition är att alla påsar, utom den för plastförpackningar, ska vara helt fossilfria och tillverkade av biomaterial som kan komposteras. Påsen för plastförpackningar kommer att vara tillverkad av återvunnen plast.

Kommer det att bli dyrare?

Vi strävar alltid efter att hålla taxorna så låga som möjligt. Men med ökad inflation och höga bränslepriser kan en mindre höjning vara aktuell, vilket är oundvikligt oavsett sorteringslösning.

Behåller jag mina kärl?

Ja, de allra flesta kommer att behålla sina kärl. Möjligheten att byta till ett större kärl kommer att finnas. Erfarenheter från andra kommuner som infört färgsortering visar att det endast är sju procent av tunnorna som bytts ut mot större.

Vad kommer jag kunna jag sortera hemma?

Det kommer att finnas påsar för: Matavfall, restavfall, plast, papp, metall, och tidningar. Glas är fortfarande inte helt klart om man kommer sortera hemma från början.

Vad händer med avfallet sen?

Alla färgade påsar läggs tillsammans i din gröna tunna. ARAB:s sopbilar tömmer tunnorna och påsarna körs till avfallsanläggningen Bredemad i Ljungby. Där sorteras de automatiskt efter färg. Röda påsar går till förbränning och gröna till biogasanläggningar. Resterande skickas för återvinning.