Färgsortering i villa och fritidshus

Under hösten 2023 inför vi fastighetsnära sortering i Alvesta kommun. Det innebär att du kan sortera och slänga även förpackningar och tidningar hemma. Det kommer ske med färgsortering.

Hur funkar färgsortering?

Med färgsortering sorterar du förpackningar och tidningar i olika påsar. Principen för sorteringen känner du till sedan tidigare:

  1. Sortera avfallet i de olika påsarna.
  2. När en påse är full, knyt en ordentlig dubbelknut.
  3. Släng alla påsar i ditt sopkärl.

Vad som ska läggas i vilken färgpåse står på påsarna.

Är du osäker på någon förpackning kan du söka på sopor.nu, Sveriges avfallsportal.

Samma sopkärl och hämtningsintervall

Du behåller ditt nuvarande sopkärl och slänger alla påsar i det. Möjlighet att beställa ett större kärl finns om du skulle behöva det.

Erfarenhet från andra kommuner som infört färgsortering visar att endast en liten del av sopkärlen har bytts ut. Så prova dig fram och avgör sedan vilket abonnemang som passar ditt hushåll bäst.

Återvinningsstationerna finns kvar

Om sopkärlet inte räcker till kan du lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstationerna precis som tidigare. Det går också bra att lämna vid någon av våra återvinningscentraler.

Flerbostadshus behåller miljörum

De flesta flerbostadshusen har redan fastighetsnära insamling med sortering i miljörum eller likvärdigt. Så för dig som bor i hus med egen sortering blir det ingen förändring. Du fortsätter att sortera precis som vanligt.

Flerbostadshus som inte har fastighetsnära insamling idag är skyldiga att erbjuda det från och med 1 januari 2027. Det kan ske antingen genom sortering i flera olika kärl i miljörum eller likvärdigt, eller med färgsortering i olikfärgade påsar. Det är upp till fastighetsägaren (din hyresvärd eller bostadsrättsförening) hur sorteringslösningen ska ut och att informera dig som bor i huset om det.

Varför inför vi färgsortering?

Genom att införa färgsortering blir det enkelt för dig att sortera direkt hemma. När det är enkelt att sortera minskar också mängden förpackningar som hamnar i restavfallet. Det bidrar i sin tur med att mer kan återvinnas och att vi kan nå de nationella och globala miljömålen. Från och med 2027 är det dessutom ett lagkrav att alla kommuner ska tillhandahålla fastighetsnära insamling av avfall i villor och flerfamiljshus.