Tidningar

Bild på tidningarTidningar som dagstidningar, veckotidningar, telefonkataloger, reklamblad och vanligt skrivpapper lämpar sig utmärkt för materialåtervinning.

Lämnas i behållare märkt "Tidningar" på återvinningsstationer och återvinningscentraler.