Soppåsen

Vad får man lägga i soppåsen?

Bild på soppåseSoppåsen är till för hushållsavfall. Hushållsavfall omfattar i princip det som blir över då du sorterat bort allt farligt avfall, el- och grovavfall, olika slags förpackningar och tidningar.

Kvar för soppåsen blir till exempel:

  • matrester (om du inte komposterar)
  • blöjor, bindor, tamponger
  • dammsugarpåsar
  • bomull
  • snus, tobak, cigarettfimpar
  • gummiband, snören, hushållspapper.

Tänk på att

  • Sortera alltid ut farligt avfall, el- och grovavfall.
  • Knyt ihop soppåsen väl.
  • Förpacka noga sådant som kan skära och skada hämtpersonalen. Om du använder sprutor och kanyler kan du få en så kallad "Safe Clip" som är en liten apparat som klipper av sprutnålar på Apoteket, sen kan sprutan läggas i soppåsen utan risk för stickskador! När "Safe Clip" är fylld lämnar du den åter till Apoteket.