Lantbruksplast

Information om avlämningsställen, hämtning och sorteringsinstruktioner finns att läsa på SvepReturs hemsida


Svenska lantbrukare, odlare, hästägare med flera hanterar årligen stora mängder använd plast från ensilage, säckar och odlingsfilm.

Svensk Ensilageplast Retur är en ideell branschförening för tillverkare, importörer och återförsäljare av ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie. Denna förening arbetar genom sitt materialbolag för en miljöanpassad och smidig återvinningslösning för lantbrukare, odlare, hästägare med flera. En sådan frivillig lösning kan innebära att lantbruket slipper framtida lagstiftning.

Den operativa delen av verksamheten sköts av Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur). SvepRetur är ett materialbolag av liknande slag som finns för bland annat glas och tidningar.