Kompostering

Kompostering är naturens eget sätt att ta hand om avfall. När du komposterar får du en näringsrik gödning och jordförbättrare till din trädgård.

Bild på varmkompost

Planera din kompost

För att komposten ska må bra måste den skötas på rätt sätt. Felaktig skötsel leder till att komposten protesterar genom dålig lukt och långsam nedbrytning.

Behöver jag tillstånd?
Ja, kompostering av matavfall kräver anmälan till SBF Bygg & Miljö. Du kan även ansöka om att kompostera latrin.

Att tänka på vid kompostering

 • Komposten av matavfall ska vara så tät att råttor, möss och flugor inte kan komma in i den. Hål och springor får inte vara större än 5 mm.
 • Komposten ska vara ventilerad.
 • Om behållaren är isolerad går nedbrytningen fortare. Vid oisolerad behållare avtas processen vintertid och en större volym på komposten krävs.
 • Kompostering och användning av kompostprodukt ska ske på sådant sätt att risk för olägenheter eller läckage inte uppkommer.

Luft

Det är viktigt att syre kan tränga in i komposten. Materialet komposteras fortare om du rör om i komposten med jämna mellanrum. Finfördela materialet i mindre delar innan du lägger det i komposten. Varva gärna med luftigt grövre material som små kvistar.

Vatten

Om komposten torkar avstannar förmultningen och för mycket vatten leder till syrebrist och förruttnelse. Vanligtvis behöver inte komposten vattnas eftersom tillfört material innehåller vatten. En väl fungerande kompost ska kännas som en urkramad tvättsvamp.

Strömaterial

Strömaterial suger åt sig vattnet som bildas i komposten och förbättrar luftigheten. Ströet motverkar även flugor och dålig lukt. En noggrann täckning är särskilt viktig då man komposterar köksavfall. Strömaterialet ska vara torrt, t.ex. sågspån, torv eller torra löv. Riktlinje för ströanvändandet är en del strö till tre delar avfall.

Värme

En fungerande kompost blir varm. I en vanlig trädgårdskompost eller oisolerad kallkompost bli det sällan mer än ca 40 grader, i en isolerad varmkompost kan det bli över 60 grader varmt. Om du vill kolla att komposteringen är ordentligt igång, kan du sticka in en käpp mitt i komposten. Ta ut käppen efter några minuter. Känns det varm, är allt bra.

Vad kan du kompostera utan att söka tillstånd?

 • Gräsklipp
 • Löv
 • Kvistar och bark
 • Ogräs
 • Övrigt finfördelat trädgårdsavfall
 • fallfrukt
 • Små mängder aska 

Bild på halvisolerad kompost

Vad kan du kompostera med tillståndet?

 • Frukt- och grönsaksrester
 • Mjöl, ris och pasta
 • Fisk och kött
 • Kaffe- och tesump
 • Hushållspapper och servetter
 • Ägg och äggskal

 Vad ska du inte kompostera?

 • Sjuka grenar och växter
 • Ogräs som blommar eller har gått i frö
 • Blöjor
 • Dammsugarpåsar
 • Fimpar och tobaksaska
 • Kattsand