Kläder & textilier

Kläder och textil som går att återanvända och är av god kvalitet tas emot på våra återvinningscentraler.

Bild på textilierAlvesta Renhållnings AB samarbetar med Emmaus Björkå angående klädinsamling.

Containrar för kläder finns på samtliga återvinningscentraler.