Grovavfall

Grovavfall är avfall som uppkommer i hushållet men som inte ryms i soppåsen eller som av andra skäl inte ska läggas där.

Grovavfall kan lämnas på de bemannade återvinningscentralerna och ska sorteras i brännbart eller icke brännbart.

Till brännbart grovavfall räknas saker av trä och plast. Till icke brännbart grovavfall räknas saker av metall, porslin och keramik.

Vad räknas som grovavfall?

  • Obrännbart grovavfall (porslin, gips, spegelglas och sängbottnar)
  • Brännbart grovavfall (plast, mattor och trasiga kläder)
  • Trämaterial (brädor, trämöbler, pall och emballageträ)
  • Järnskrot och metall (verktyg, takplåt, diskbänkar, aluminiumkastruller och cyklar)
  • Trädgårdsavfall (ris, kvistar och trädstammar)