Förpackningar

Förpackningar är ett avfall som omfattas av det så kallade producentansvaret. Det betyder att alla företag som tillverkar, fyller, säljer eller importerar förpackade varor ansvarar för att det finns ett system dit kunderna kan lämna förpackningarna för återvinning.

För att samordna producentansvaret har producenterna gått samman och bildat Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB. De har sedan placerat ut återvinningsstationer där alla kan lämna sina förpackningar. I Alvesta kommun finns 14 återvinningsstationer utplacerade.

På återvinningsstationerna kan du sortera förpackningar av följande slag:

  • glas (färgat och ofärgat)
  • hård- och mjukplast
  • metall
  • pappersförpckningar

Glas (färgat och ofärgat)

Ska vara ursköljt samt fritt från plåt, plast, porslin och keramik. Ta av lock och kapsyler.

Lägg aldrig porslin, glödlampor, speglar eller kristallglas i glasbehållaren. 

Hårda och mjuka plastförpackningar

Alla förpackningar ska vara rena och torra. Även tomma mjuka plastförpackningar måste vara rena och torra när de lämnas till återvinning. Skölj eller torka bort kladdet.

Det är viktigt att det inte finns mat kvar av två orsaker:

  • Hygien - förpackningarna transporteras en lång väg från köket till återvinningsfabriken. Matrester som finns kvar börjar luka illa och drar till sig skadedjur.
  • Återvinningen - mjukplasten måste vara ren för att kunna återvinnas till ny råvara. Om plasten är för smutsigt går det inte att återvinna och miljövinsten kan gå förlorad.

Exempel på hårda plastförpackningar

Burkar, dunkar, flaskor, små hinkar (t ex för sylt)

Exempel på mjuka plastförpackningar

Bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, frigolit, plastfolie och plastfilm

Exempel på produkter som inte är plastförpackningar:

Plastleksaker, plastmöbler, tvättkorgar, plastslangar, plastfickor och mappar.

Tomma sopsäckar, avfallspåsar och hundbajspåsar är inte heller en förpackning, de är avsedda att lägga avfall i och sedan slängas. 

Lämna plastförpackningarna lösa

Plastförpackningarna ska lämnas lösa i behållaren eftersom de ska eftersorteras ytterligare innan det är dags för återvinning. 

Metallförpackningar

Alla förpackningar och förpackningsdelar av metall t ex konservburkar, burk- och flasklock, tuber och folie.

Förpackningarna ska vara rengjorda och hoptryckta. 

Pappersförpackningar

Mjölk- och juiceförpackningar, papperskassar/papperspåsar, skokartonger och wellpapp. Minst hälften av pappersförpackningen måste bestå av papper.

Förpackningarna ska vara rena och ihoptryckta.