Farligt avfall

Farligt avfall är skadligt för både miljö och hälsa och ska därför samlas in och tas omhand på rätt sätt. Farligt avfall får aldrig läggas i soppåsen eller hällas i avloppet.

Bild på batterierPå kommunens bemannade återvinnings-
centraler kan hushållen lämna farligt avfall.

Behåll om möjligt den ursprungliga förpackningen när du lämnar in farligt avfall. Sätt annars på en etikett och ange innehållet tydligt. Då blir risken mindre att det farliga avfallet hanteras fel.

Vad räknas som farligt avfall?

 • Färg, lack- och limrester. Även burkar med intorkad färg eller med vattenlöslig färg ska lämnas in. Det samma gäller för penslar och rollers.
 • Lösningsmedel som thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Småbatterier och bilbatterier. En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten för återvinning.
 • Diverse oljor som spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Fotokemikalier som fix och framkallningsvätska.
 • Rengöringsmedel som silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Diverse kemikalier som batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Bekämpningsmedel som insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Kvicksilverhaltiga material, t.ex. äldre febertermometrar.
 • Glödlampor, lågenergilampor och lysrör.
 • Mediciner. OBS! Lämnas till Apoteket!