Elavfall

Inget elavfall i soporna - Elretur har startat!

Bild på Elreturs loggaAlvesta kommun är en del av Elretur, ett samarbete mellan Sveriges kommuner och producenterna av elektriska apparater. Detta samarbete ska se till att elektriskt och elektroniskt avfall (=alla uttjänta produkter som drivits av ström eller batteri) inte hamnar i soporna utan samlas in till återvinning.

Elretur har kommit till stånd genom att ett lagstadgat producentansvar införts för elavfall från och med 1 juli 2001, och bygger på att kommunerna står för insamlingen av elavfallet och att producenterna därefter ser till att elavfallet återvinns.

Elavfallet lämnas på återvinningscentralerna

Hushållen lämnar kostnadsfritt sitt elavfall på någon av Alvesta kommuns fyra bemannade återvinningscentraler. Elavfallet ska sorteras och lämnas i olika behållare med följande uppdelning:

  • Lysrör
  • Lågenergilampor
  • Glödlampor
  • Datorer och hemelektronik
  • Småelektronik, t ex leksaker, hushållsapparater och verktyg
  • Vitvaror (utom kyl och frysskåp)
  • Kyl och frysskåp

Företag och verksamheter

Företag och verksamheter kan kostnadsfritt lämna sitt elavfall, sorterat med samma uppdelning som för hushållen, på ett särskilt mellanlager vid Alvesta återvinningscentral.

Företag med större mängder elavfall kan också få detta hämtat direkt på företaget, ring El-kretsen 08-545 212 90 för närmare information.