Sortering

En bra källsortering är grunden till en miljöanpassad avfallshantering. Därför är det viktigt att hushåll och företag sorterar sitt avfall och lämnar det till de insamlingssystem som finns.

Det är viktigt att vi tar hand om det avfall som uppstår och sorterar det på rätt sätt för att så mycket som möjligt ska kunna återanvändas i en ny produkt.

Är du osäker på hur du ska sortera olika typer av avfall så rekommenderar vi dig att öppna dokumentet Sorteringsguide A-Ö. Det går även bra att kontakta Alvesta renhållning.

Förebygg avfall

Det bästa vi kan göra för vår miljö är att förebygga att avfall uppstår. Till exempel är det viktigt att hushållen försöker minska på matsvinnet. Det kan ni göra genom att ta hand om resterna och göra veckohandling och planera inköp av maten.

Andra saker du kan göra för att minska avfallet:

- Låna prylar! exempelvis böcker på bibliotek eller verktyg från en kompis

- Köp saker som håller längre! minimera användning av engångsartiklar

- Ge upplevelsepresenter! istället för en sak vid firande

- Lämna dina gamla saker till second hand eller sälj vidare!