Sophämtning vid helg

Om en helgdag ("röd" dag) infaller i din normala hämtningsvecka kommer kärlet att hämtas antingen dagen före eller dagen efter din normala hämtningsdag.

  • Om den röda dagen infaller i början av veckan så hämtas kärlet en dag senare.
  • Om den röda dagen infaller i slutet av veckan så hämtas kärlet en dag tidigare.
  • Om det infaller flera röda dagar i rad så kommer särskild information att ges.
  • Tänk på att ställa ut ditt kärl i god tid före hämtningsdagen!

Sophämtningsschema

I sophämtningsschemat till höger på sidan kan du se när soporna töms på just din fastighet. När du öppnat filen kan du skriva in din fastighetsbeteckning eller ditt kundnummer i sökrutan.

Är du osäker på ditt kundnummer eller fastighetsbeteckning är du välkommen att ringa ARAB.