Renhållningsordningen

I renhållningsordningen finns föreskrifter om avfallshanteringen för Alvesta kommun. I renhållningsordningen kan du hitta information om bland annat:

  • hushållsavfall
  • grovavfall
  • komposterbart avfall
  • återvinningsbart material
  • miljöfarligt avfall
  • latrin
  • slam