Vad får du lämna?

Det finns mycket som du får lämna på återvinningscentralerna men det finns också saker som vi faktiskt inte tar emot. Här läser du mer om vad du får och inte får lämna.

På återvinningscentralerna kan du lämna:

 • elektronik/elavfall
 • frigolit
 • förpackningar av glas, papper, plast och metall
 • farliga avfall (bilbatteri, lysrör, färg och andra miljöfarliga kemiska produkter)
 • restavfall
 • skrot
 • träavfall
 • trädgårdsavfall
 • wellpapp
 • vitvaror (kyl, frys, spis med mera)
 • Tryckimpregerat virke (OBS. kan endast lämnas på Alvesta återvinningscentral, innefattar inte slipers eller telefonstolpar) 

Du kan inte lämna:

Asbest

Alvesta kommuns återvinningscentraler tar inte emot asbest. Asbest hänvisar vi istället till Häringetorps återvinningscentral. 

Däck

Förordningen om producentansvar gäller alla som producerar, importerar eller säljer däck. Som privatperson lämnar du uttjänta däck till gummiverkstaden, förutsatt att det rör sig om ett mindre antal.

Däcken som lämnas in ska vara demonterade från fälgen! Sitter däcken kvar på fälgen har verkstaden rätt att ta en mindre avgift för att demontera dem.

Slipers och stolpar 

Slipers och stolpar kan ej tas emot på våra återvinningscentraler, eftersom detta avfall ska tas om hand på särskilt sätt.

Detta avfall kan lämnas till Häringetorps avfallsanläggning i Växjö kommun (ligger mellan Gemla och Räppe utmed väg 707). Avfallet vägs och du får betala enligt Växjö kommuns taxa. Anläggningen är öppen på vardagar kl. 07.00-16.00.

För mer information, ring ARAB tfn. 0472-151 90 eller Häringetorps anläggning tel. 0470-73 46 90. 

Länk till sida med info om återvinningscentralen finns på:
Återvinningscentraler - SSAM