Årets tömning av enskilda slambrunnar

Årets tömning av enskilda slambrunnar

Nu startar snart årets tömning av slambrunnar. Vi börjar som vanligt i Västra Torsås i mitten av april för att avsluta kring Alvesta i november

Tömningen görs av vår entreprenör Malmberg Miljöhantering AB eller vår egen bil märkt ARAB. Hjälp gärna vår tömningspersonal med att rensa tillfartsväg och området runt slambrunnen från exempelvis hängande grenar eller annan hindrande växtlighet. Markera gärna läget på slambrunnen om den är svår att upptäcka.

Om vår personal inte träffar dig vid tömningstillfället lämnas ett meddelande om när tömningen genomfördes vid slambrunnen.

För att se din fastighets ungefärliga tömningsperiod se Slamtömningskartan under rubriken Relaterad information.

Om ni har några frågor eller funderingar kring tömningen av er slambrunn kontakta Alvesta Renhållnings AB på telefon 0472-151 90 eller E-post arab@alvesta.se