Avfall & återvinning

Avfall & återvinning

I vårt samhälle produceras dagligen mängder med avfall. Genom att sortera ut material som kan återanvändas, återvinnas, komposteras, förbrännas eller sådant som är farligt avfall, kan vi minska sopberget och hushålla bättre med energi, näringsämnen och råvaror. Dessutom minskar vi spridningen av farliga ämnen i naturen.

 

Alvesta kommun ansvarar för insamling och behandling av allt hushållsavfall. Som hushållsavfall räknas till exempel matrester, städsopor och grovavfall. Även latrin och avloppsslam från enskilda brunnar räknas som hushållsavfall.

Såhär illustrerar avfall Sverige de olika processerna med avfallsarbetet

Avfall Sveriges avfallstrappa

Alvesta Renhållning AB (ARAB)

Alvesta Renhållning AB (ARAB) är det kommunala bolag som har uppdraget att ansvara för avfall och återvinning i kommunen. ARABs kontor finns på Hjärtenholmsv. 14, 342 22 Alvesta. Öppet: Mån-fre 7:00-16:00

Vad händer med soporna?

De vanliga hushållssoporna som hämtas vid alla fastigheter skickas vidare till en förbränningsanläggning i Ljungby. Där omvandlas energin i avfallet till fjärrvärme och el.

Alvesta kommun har fyra återvinningscentraler som tar emot grovavfall till återvinning. Mer än 90% av det som lämnas till återvinningscentralerna kommer till nytta genom materialåtervinning eller energi.

Vem betalar?

Avfallshanteringen finansieras helt av de taxor och avgifter som betalas av abonnenterna. 

Återvinningscentraler

En återvinningscentral är en bemannad anläggning där hushållen, utan kostnad, lämnar sorterat grovavfall. Det mesta som lämnas återvinns, komposteras eller förbränns med energiutvinning. Hitta information och öppettider till din närmsta återvinningscentral.