Alvesta kommun vill ha en levande landsbygd

Alvesta kommun arbetar med en inventering av obebodda hus i kommunen. En så kallad ödehusinventering. Detta för att undersöka om det finns ett intresse av att sälja eller hyra ut obebodda hus för att öka tillgången på bostäder.

I vårt arbete med inventeringen vill vi öka möjligheten att kunna bosätta sig på landsbygden och inspirera fastighetsägare till att sälja eller hyra ut hus de inte längre använder. Inventeringen att ger också fler människor möjlighet att bosätta sig på landsbygden, så att hela kommunen kan leva. I och med försäljning och uthyrning av obebodda hus värnar vi dessutom om det befintliga istället för att bygga nytt.


Kommunen har tagit fram en lista på ett antal fastigheter utspridda i kommunen som eventuellt kan vara obebodda hus med hjälp av olika register. Vi har haft en vidare dialog med hembygdsföreningarna runt om i kommunen för att få en bättre kännedom om fastigheterna på lokalnivå. Nästa steg i inventeringen är att skicka ut informationsbrev till de aktuella fastighetsägarna och informera om inventeringen samt om vår e-tjänst där fastighetsägare till obebodda hus kan anmäla dessa för försäljning eller uthyrning.

Har du ett obebott hus som är tillgängligt får du gärna anmäla dig i vår e-tjänst Ödehus, som du hittar i kommunens e-tjänstporal eller länkad nedan:
https://etjanster.alvesta.se/odehusinventering

Via e-tjänsten godkänner du att kommunen sparar dina kontaktuppgifter för att dela med personer som är intresserade av ödehus.