Samhällsutveckling

Alvesta kommuns utveckling

Även för en kommun är det viktigt att följa med i samhällsutvecklingen. Dels för att attrahera nya invånare men även för att behålla de nuvarande. Hur kan då Alvesta kommun tänka kring samhällsutveckling?

Konkurrensen tätnar inte bara bland Sveriges alla kommuner utan även globalt. Vad kan man göra för att följa med i utvecklingen? Idag kan man även som kommun tänka på sig själv som ett slags varumärke. Vilka unika möjligheter har jag att erbjuda i min kommun och hur ska jag kommunicera det till andra? Genom att tänka på detta vis och även handla därefter skickar det en signal till andra att "vi finns och vi vill att du ser just oss!". Att skapa tillväxt för näringsliv och nya invånare är en grundpelare för att kunna vara med i dagens hårda konkurrens men även en nödvändighet för att fortsätta vara ett fungerande samhälle. Samhället byggs av invånarna och det är även vi som bygger varumärket.

Spåningslanda är rätt i tiden

I Alvesta kommun har vi genom Spåningslanda tagit upp kampen och visar samtidigt att vi är i framkant för vår fortsatta samhällsutveckling. Vi vill att området ska vara hållbart och spegla framtida utveckling. Området kommer ha laddstolpar för elbilar och ger bidrag till dem som väljer att bygga miljövänliga hus. Förhoppningen är även att i takt med att tomtköparna flyttar till området fortsätta utveckla dess miljötänk. Spåningslanda ligger även med naturen runt knuten och tanken är att naturen och det hållbara samhället ska gå hand i hand med varandra.

Invånare som ambassadörer

Vad som är minst lika viktigt som att bygga nytt och tänka på framtiden är att ta vara på lokalbefolkningen och deras engagemang. Oavsett hur mycket en kommun väljer att använda sig av marknadsföring slår ingenting en positiv invånare. Den bästa ambassadören för en kommun är med andra ord en invånare som tycker om att sprida det positiva ordet om sin ort. Så nästa gång du pratar med någon utanför kommunen, tänk då på att du är en ambassadör och lyft fram vad som är bra med Alvesta kommun.