Samhällsutveckling

Alvesta kommuns utveckling

Även för en kommun är det viktigt att följa med i samhällsutvecklingen. Dels för att attrahera nya invånare men även för att behålla de nuvarande. Hur kan då Alvesta kommun tänka kring samhällsutveckling?

Vi erbjuder en stor variation i boende. Såväl naturnära, strandnära, centralt och tätortsnära landsbygd. Välkommen att kika bland våra lediga tomter!

Samhällsutveckling

Konkurrensen tätnar inte bara bland Sveriges alla kommuner utan även globalt. Vad kan man göra för att följa med i utvecklingen? Idag kan man även som kommun tänka på sig själv som ett slags varumärke. Vilka unika möjligheter har jag att erbjuda i min kommun och hur ska jag kommunicera det till andra? Genom att tänka på detta vis och även handla därefter skickar det en signal till andra att "vi finns och vi vill att du ser just oss!". Att skapa tillväxt för näringsliv och nya invånare är en grundpelare för att kunna vara med i dagens hårda konkurrens men även en nödvändighet för att fortsätta vara ett fungerande samhälle. Samhället byggs av invånarna och det är även vi som bygger varumärket.

Invånare som ambassadörer

Vad som är minst lika viktigt som att bygga nytt och tänka på framtiden är att ta vara på lokalbefolkningen och deras engagemang. Oavsett hur mycket en kommun väljer att använda sig av marknadsföring slår ingenting en positiv invånare. Den bästa ambassadören för en kommun är med andra ord en invånare som tycker om att sprida det positiva ordet om sin ort. Så nästa gång du pratar med någon utanför kommunen, tänk då på att du är en ambassadör och lyft fram vad som är bra med Alvesta kommun.