Allbo Lärcenter

Välkommen till Allbo Lärcenter!

Allbo lärcenter ansvarar för kommunens vuxenutbildningar och för Introduktionsprogrammen, IM, för elever i gymnasieålder.

 schema HT20

GRUV 20-21.pdf

GYVUX 20-21.pdf

 

 sökportalen är nu öppen

GRUV och GYVUX sista sökdatum 2020-10-04

startdatum 2020-10-19

ansök online

 

Höstens högskoleprov äger rum söndag den 25 oktober. Anmälan öppnar den 25 september. Endast personer som inte har ett tidigare giltigt resultat får skriva provet och antalet platser är begränsat. Anmälan stänger när antalet platser är fyllda eller senast den 1 oktober.

 

För mer information och anmälan se länkar nedan.

 info länk

anmälan länk

 Foto av huvudbyggnaden på Hjärtenholmsvägen 6, Alvesta

 

 Större delen av Allbo lärcenters verksamhet bedrivs nu på adressen Hjärtenholmsvägen 6 i Alvesta (foto ovan) samt i det paviljongkomplex som uppförts på den forna körgården bakom byggnaden.

 

I paviljongerna finns klassrum för sfi-undervisning, lärlingsutbildningarna, Gruv, Gyvux samt administrationen (gå in genom huvudingången som syns på bilden, fortsätt rakt genom byggnaden och ut på gården, så ser du ingången till den sammanbindande paviljongen).

I huvudbyggnaden finns sedan tidigare yrkesförarutbildningarna, Lärvux och IM- programmen

Vård- och omsorgsutbildningen är kvar högst upp i Stenlyckeskolan.


YKB 35 timmars fortbildning

YKB 35 timmars fortbildning för dig som är yrkesförare och behöver komplettera/kompetensutvecklas.

Vi erbjuder även utbildning för truck och hjullastare åt externa företag.

Har du frågor, kontakta Poa 070-2369063 alternativt poa.larsson@alvesta.se

Välkommen att höra av dig!


Flexibelt lärande på våra Gyvuxkurser

Möjligheten att kunna studera flexibelt finns nu på Allbo Lärcenter och detta upplägg kommer att fortsätta. Flexibelt lärande innebär ca 4–10 obligatoriska kursträffar per/kurs och övrig tid kan det, i samråd med undervisande lärare, finnas möjlighet att genomföra kursen på distans t.ex. hemifrån.

Läs mer om Flexibelt lärande


Allbo lärcenter på Facebook

Följ Allbo Lärcenter på Facebook så har du bättre koll på våra senaste nyheter/utbildningar!


För dig som söker andra utbildningar

Vill du gå en utbildning eller någon kurs som vi inte erbjuder, via en annan kommun, måste du ändå skicka ansökan till Alvesta kommun. Anvisningar för hur du går tillväga finner du i denna fil

 Information-sökande till annan kommun.pdf