Kulturpris

Alvesta kommuns kulturpris syftar till att hedra, synliggöra och uppmuntra personer, organisationer och föreningar som bidragit med särskilt framstående insatser inom skilda kulturella och konstnärliga områden.

Kriterier för priset:
Insatser som över en längre tid som varit
– bevarande eller nyskapande inom kulturellt eller konstnärligt område
– som varit särskilt betydelsefullt, som berört många, eller bidragit till kulturell utveckling för kommunen.
Pristagaren ska bo, ha varit bosatt i kommun eller ha annan särskild anknytning till Alvesta kommun.