Övriga evenemang på gång

Onsdag 24 oktober
Skådespelaren & berättaren Johan 
Theodorsson gör två berättarföreställningar
för förskolans 5 åringar i Alvesta kommun
(abonnerad föreställning)
Måndag 5 november
Start av filmverksamhet för barn och unga
kommer att påbörjas i samverkan
med kulturenshus, filmskapare och
föreningar, 6-15 år.
27 oktober – 2 november
Höstlovsaktiviteter med kultur för
barn och unga mellan 6-15 år
Program kommer senare i höst.
November månad
Mångkulturell dag och kväll skapas i samverkan
mellan olika föreningar