Kulturbidrag

De föreningar som inte omfattas av andra bidragsformer kan få ett främjandebidrag som utgår efter prövning i varje enskilt fall.

De föreningar som erhåller denna form av bidrag verkar oftast inom kultur- och hembygdsområdet.

Ansökningshandlingar finns att hämta på förvaltningen för Arbete & Lärande, Parkgatan 4 i Alvesta.

Ansökan ska vara förvaltningen för Arbete & Lärande tillhanda senast den 15 april.