Trivselregler

  • Lämna lokalen i samma skick som du vill finna den i

  • Vi ansvarar inte för skor, kläder eller värdesaker

  • Du få inte medtaga alkohol eller glasflaskor in i anläggningen

  • Ett icke acceptabelt uppträdande kan medföra att du avvisas och avstängs från anläggningen

  • Allt bad sker på egen risk

  • Duscha utan badkläder innan du badar eller bastar

  • Badning får endast ske i badkläder

  • Målsman ansvarar för sina barns säkerhet

Vi tackar för visad hänsyn och önskar dig en trevlig vistelse i vår anläggning!

  • Entréavgift gäller för alla, även om du inte ska bada. Ta med dig hänglås till skåp, eller köp ett sådant på plats.

  • Barn som EJ kan simma 200 meter ska ha målsman eller annan simkunnig vuxen med sig som ansvarar för barnets säkerhet.