Avgifter Gym & Bad

Avgifter

Alla kort/taggar är tidsbegränsade 1 år.

Gym

 
Per gång 70 kr
Per gång 16-17 år 50 kr
1-månadskort vuxen 450 kr
1-månadskort 16-17 år 400 kr
3-månadskort vuxen 1100 kr
3-månadskort 16-17 år 700 kr
Årskort 16-17 år 1800 kr
Årskort vuxen 2800 kr
6-månadskort 16-17 år 1200 kr
6-månadskort vuxen 1600 kr
   

Bad

 
Vuxen per gång 50 kr
Under 18 år 30 kr
10 bad barn 250 kr
Årskort barn 1100 kr
10 bad vuxen 450 kr
Årkort vuxen 1600 kr
1 ggr vattengympa 70 kr
10 ggr vattengympa 600 kr

Trivselregler

  • Lämna lokalen i samma skick som du själv vill komma till den
  • Vi ansvarar inte för skor, kläder och värdesaker
  • Du få inte ta med alkohol och glasflaskor in i anläggningen
  • Ett icke acceptabelt uppträdande kan medföra att du avvisas och avstängs från anläggningen
  • Allt bad sker på egen risk
  • Duscha utan badkläder innan du badar eller bastar
  • Badning får endast ske i badkläder
  • Målsman ansvarar för sina barns säkerhet

Vi tackar för visad hänsyn och önskar dig en trevlig vistelse i vår anläggning!