Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

Personal

Johan Engdahl
Fritidsassistent
Tfn. 0472-595621
E-post

Frida Andersdotter
Fritidsassistent
Tfn. 0472-595621
E-post

Kenneth Svensson
Chef och Bitr. rektor
Tfn. 0472-15398
E-post